Opstellingen zijn een bijzonder instrument waarmee verborgen dynamieken van een individu of organisatie aan het licht kunnen worden gebracht: dynamieken die hun werk doen vanuit een laag die ver buiten het bereik van ons bewustzijn gaat. Deze dynamieken houden vaak verband met persoonlijke of organisatorische verstrikkingen die voor jou als persoon of binnen een organisatie ongewenst op zijn.
Opstellingen kunnen hierbij verhelderen, oplossen en nieuwe constructieve beweging initiëren.

Degene die aan de wieg heeft gestaan van het opstellingenwerk zoals wij dat nu kennen is Bert Helliger. Zijn belangrijkste uitgangspunt is dat mensen en organisaties altijd integraal worden beschouwd als een systeem. Iedereen maakt onderdeel uit van een systeem dat de familie van herkomst heet. Velen van ons maken ook onderdeel uit van een systeem dat wij een organisatie noemen. Samen met alle andere personen en elementen wordt een integraal systeem gevormd. Het opstellingenwerk van Bert Hellinger worden daarom ook wel Systemisch Werk genoemd.
Hellinger ontdekte in zijn werk 3 belangrijke principes die bepalend zijn voor het functioneren van een systeem. Wanneer een of meerdere van deze principes geschonden wordt, ontstaat er een onbalans die uitermate belemmerende verstrikkingen tot gevolg kunnen hebben.
Deze principes luiden:

Plek en binding
Iedereen die onderdeel uitmaakt van een systeem heeft recht op een plek. Dit gaat zover dat zelfs de mensen die niet meer fysiek aanwezig zijn nog steeds een plek hebben binnen het systeem. Voorbeelden hiervan zijn overleden kinderen of uitgesloten familieleden, oprichters of ontslagen medewerkers van een organisatie. Om de balans binnen een familie of organisatie te vinden en bewaren, is het van belang de plek van iedereen te erkennen.

Volgorde (ordening)
Binnen ieder systeem - familie of organisatie - geldt voor de mensen binnen het systeem een bepaalde volgorde. Binnen een familie geldt dat de ouders vóór de kinderen gaan en dat het oudste kind vóór de jongere gaat. Binnen een organisatie ligt dat complexer, omdat hier naast leeftijd ook rang bepalend is voor de volgorde. Voor de balans binnen het systeem is het van belang dat diegene lager in orde zich werkelijk kunnen voegen naar diegene hoger in de orde.

Geven en nemen
Binnen ieder systeem vindt uitwisseling plaats en is er daarom sprake van geven en nemen. In een optimale situatie zal het geven aan een ander resulteren in net iets meer teruggeven, waardoor een opwaartse spiraal ontstaat waarin men elkaar en de onderlinge relatie versterkt. Dit geldt zowel bij organisaties alsook binnen families. Het evenwicht tussen het geven en nemen is van belang voor de balans binnen een organisatie.


Dat wat we weten wordt zo beïnvloed door dat wat we niet weten,
dat we eigenlijk niet kunnen zeggen dat we iets weten.
Michael Barnett


Familieopstellingen

Horoscoopopstellingen

Organisatieopstellingen

Je eigen opstelling

Opstellingen online


Opstellingen worden in de regel aangeboden in groepsvorm. Kijk op de pagina 'Actueel' voor aanbod op dit gebied.
Je kunt ook je eigen groep samenstellen en contact opnemen voor een opstellingendag op locatie.

Een opstelling kan ook online worden aangeboden, zowel individueel als in groepsverband.
Dit doe ik in samenwerking met Tosho Kooimans onder de naam SAMEN onderweg.
We gebruiken hiervoor de online opstellingspagina 'Het Lege Midden'.

Volg deze link voor het aanbod van SAMEN onderweg.
Wil je kennismaken met 'Het Lege Midden', volg dan deze link en klik op demoversie.