een-astrotheatergroep Je geboortehoroscoop is je persoonlijke wegwijzer op weg naar zelfverwerkelijking. De planeten daarin symboliseren je innerlijke stemmen, behoeftes, wensen en verlangens, maar ook je sluimerende mogelijkheden en de rollen die je aan anderen toegewezen hebt. De huizen zijn de levenssituaties, waarin je deze krachten ervaart en uitleeft: de bühne voor de spelers.
Voortdurend zijn we bezig onze horoscoop in de wereld om ons heen uit te drukken....

SaturnusAstrotheater kan ons laten zien, hoe we dat doen en waarom we zo zijn zoals we zijn. Het letterlijk tot leven brengen van onze eigen horoscoop en ervaren hoe de verschillende krachten in en om ons heen werkzaam zijn. We gaan op reis door bekende en onbekende landschappen in onze horoscoop en onderweg ontmoeten we krijgers, kinderen, koningen, narren, heksen, monsters of goeroes en vele andere gestaltes, die we in de loop van ons leven als hoofdpersonen of in bijrollen gekozen hebben, of die we zelfs nog niet eens kennen. Weer anderen komen steeds weer van buitenaf naar ons toe, net zolang tot we ze in onszelf, als deel van ons geïntegreerd hebben.
En... je bent zelf zowel speler als regisseur van je eigen theaterstuk...


Lees verder...

Terug naar de pagina 'Spel'