een-astrotheatergroep Je geboortehoroscoop is je persoonlijke wegwijzer op weg naar zelfverwerkelijking. De planeten daarin symboliseren je innerlijke stemmen, behoeftes, wensen en verlangens, maar ook je sluimerende mogelijkheden en de rollen die je aan anderen toegewezen hebt. De huizen zijn de levenssituaties, waarin je deze krachten ervaart en uitleeft: de bühne voor de spelers.
Voortdurend zijn we bezig onze horoscoop in de wereld om ons heen uit te drukken....

SaturnusAstrotheater kan ons laten zien, hoe we dat doen en waarom we zo zijn zoals we zijn. Het letterlijk tot leven brengen van onze eigen horoscoop en ervaren hoe de verschillende krachten in en om ons heen werkzaam zijn. We gaan op reis door bekende en onbekende landschappen in onze horoscoop en onderweg ontmoeten we krijgers, kinderen, koningen, narren, heksen, monsters of goeroes en vele andere gestaltes, die we in de loop van ons leven als hoofdpersonen of in bijrollen gekozen hebben, of die we zelfs nog niet eens kennen. Weer anderen komen steeds weer van buitenaf naar ons toe, net zolang tot we ze in onszelf, als deel van ons geïntegreerd hebben.
En... je bent zelf zowel speler als regisseur van je eigen theaterstuk...

In een astrotheater-workshop gaan we op verkenning in onze eigen horoscoop. Dat doen we met behulp van (rollen)spel, improvisatie en theater. Telkens staat de geboortehoroscoop van één van de deelnemers in het middelpunt en wordt door de groep tot leven gebracht.

De MaanNa een fase van voorbereiding op deze horoscoop met zijn unieke energiepatronen, archetypische wortels en ingebouwde scenario's worden de rollen (planeten) verdeeld en bereidt ieder zich met behulp van theaterkleding en schmink op zijn rol voor.
Dan wordt de horoscoop tot leven gebracht en ontmoeten de planeten elkaar, hetzij in een open improvisatie, hetzij in een voor de hoofdpersoon actuele situatie, die dan als kader voor het spel gegeven is.

De afronding biedt zowel de mogelijkheid uit te wisselen, wat de horoscoopdrager en elke speler in zijn rol beleefd heeft, als het analyseren en uitdiepen van specifieke spelsituaties. Dit hoeft niet alleen in gespreksvorm te gebeuren; het kan bv. heel verhelderend zijn, een bepaalde scène nog eens na te spelen, met behulp van psychodramatechnieken te verdiepen en zonodig nieuwe (re)actiemogelijkheden of oplossingen uit te proberen.

Jupiter en Uranus Welke rol je ook speelt, je speelt altijd jezelf. Meespelen in de horoscoop van een ander betekent altijd ook een ontmoeting met jezelf. De rol die je kiest of krijgt heeft altijd raakvlakken met je eigen leven en wat jij ermee doet, hoe je hem invult, verbindt de centrale horoscoop met die van jezelf. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt van de laatste fase.


Organiseer nu je eigen AstroTheater !


Meedoen aan een astrotheater-workshop is een diepgaande ervaring die je veel kan leren over je eigen houding tegenover en omgang met diverse thema's in je leven.

Een unieke belevenis waar je midden in staat!

Een voorwaarde voor deelname is, dat je vertrouwd bent met de basisprincipes van de astrologie. Verder vraag ik openheid van je en wat moed om in rollen te stappen, te spelen en iets nieuws uit te proberen.
Theaterervaring is absoluut níet nodig. Iedereen kan spelen!


Astrotheater is in je eigen horoscoop stappen en ontdekken, onderzoeken en uitproberen...
...ontdekken hoe de verschillende planeetkrachten in je leven werken
...onderzoeken waarom ze werken zoals jij ze beleeft en uitleeft
...uitproberen wat ze nog meer voor je in petto hebben

 


"Een astrologische werkvorm met vele lichtvoetige en speelse accenten, maar met een absoluut transformerend effect…"

Annelies


"Het is fascinerend te ervaren, hoe je met elke planeet in dialoog kunt gaan…"

Andray


"We worden samen de horoscoop van iemand anders, een mengeling van verschillende ikjes en wat die allemaal uit te vechten hebben met elkaar. En het gekke is iedereen doet het even goed, je hoeft niet eens veel verstand te hebben van astrologie…"

Margreet


"Alles wat er gebeurt in een scène is precies het juiste, zonder afspraken, zonder voorbereiding…
"
Johannes


"In astrotheater wordt de magie van het leven zichtbaar…"

Engelien


"Astrotheater kan zoveel duidelijk maken wat niet allemaal in woorden is uit te drukken. Het haalt dingen naar boven die meestal wat verborgen blijven…"

Karin


VenusNeptunus en SaturnusJupiterUranus

Terug

Terug naar de pagina 'Spel'