CREATIEF MANAGEMENT gaat over je eigen leven.
Over de manier waarop je je leven vorm geeft, over de dromen die je wilt verwezenlijken, over de thema's die je op je levenspad tegenkomt en hoe je creatief om kunt gaan in het managen ervan.

Veel mensen hebben dromen: een eigen bedrijf beginnen, een wereldreis maken, maatschappelijk iets bereiken, een boodschap, visie, inzicht of uitvinding vormgeven, naar buiten brengen of in de markt zetten, enz.

Ook organisaties willen ontwikkelen: verbetering van samenwerking en communicatie, investerings-, financierings- of opvolgingsvraagstukken, goede afwikkeling van een reorganisatie of fusie, terugdringen van ziekteverzuim, ontwikkeling van competenties, onderzoek naar doelstellingen, productontwikkeling of marktstrategieën, enz.

CREATIEF MANAGEMENT is een spel dat daar antwoorden op geeft.


cm beeld CREATIEF MANAGEMENT is een spel, dat inzicht geeft in actuele team- en organisatiethema's en processen die daarmee samenhangen. Het laat de knelpunten, uitdagingen en groei- en ontwikkelingsmogelijkheden zien.

Iedere deelnemer kan met een persoonlijke vraag of thema aan het spel beginnen.
De spelers gaan 'op reis' en het verloop van ieders reis laat een beeld zien van de ontwikkeling van de verschillende persoonlijke thema's.

Maar ook biedt dit spel de mogelijkheid, als het een vaste groep, team of organisatie betreft, groeps- en organisatiethema's te onderzoeken en inzicht te krijgen in groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.


CREATIEF MANAGEMENT kan daarnaast ook gebruikt worden als hulpmiddel bij het vinden van oplossingen in probleem- of conflictsituaties of bij het uitdiepen van relatiethema's.
Het spel is geschikt voor persoonlijke ontwikkeling als geeft voor vaste groepen, teams en organisaties een extra dimensie.

Je hebt geen kennis van astrologie nodig om dit spel te kunnen spelen.


In CREATIEF MANAGEMENT gaan de spelers op reis. Op een speelbord, voorstellende de dierenriem waar doorheen de planeten bewegen, ontmoeten zij elkaar en de planeten en krijgen informatie in de vorm van aandachtspunten, leerthema's en valkuilen, aanwijzingen voor belangrijke stappen en groeimogelijkheden.

"Laat deze drie mensen meer samenwerken, dat geeft een meerwaarde voor het team...” of "Meer empathie bevordert de communicatie..." of "Er zijn mensen in dit team, die hun kwaliteiten niet optimaal (kunnen) inzetten..."

Tijdens het spel ontstaat gaandeweg een beeld, dat een belangrijke leidraad kan vormen voor de komende maanden.

Aan het eind van het spel wordt met de deelnemers een of meerdere terugblik- en evaluatiedagdelen afgesproken.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een voor de deelnemers van deze groep besloten forum, waarop zij hun proces verder kunnen verdiepen, ervaringen delen en uitwisselen.Dit spel wordt gespeeld in groepen van 6 - 30 personen en van begin tot eind door mij begeleid.


"Frappant om te zien hoe de zetten die je in het spel deed in de praktijk uitwerken in de tijd.
Ik vermoed dat ik nog niet alles wat in het spel zat heb kunnen benutten, maar ik weet zeker dat ik het de volgende keer dat ik het spel speel, intenser zal beleven en er nog meer uit kan halen.
Ik zie het spel, net als astrologie, als een hulpmiddel om met situaties om te gaan. En het is fijn om daar bevestiging in te krijgen."

Esther


"Dit spel heeft pijnlijk duidelijk gemaakt, waar wij binnen onze groep aan moeten werken..."

bestuur Aquarius


Kijk voor uitgebreide informatie over dit spel op de website creatief.management


Terug

Terug naar de pagina 'Spel'