De astrologische agenda verschijnt elk jaar als een themanummer en bevat naast de dagelijkse planeetstanden en aspecten en tekenwisselingen teksten die het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten, maanfasen, een duidelijk jaaroverzicht, foto's en illustraties.

De astrologische agenda van het actuele jaar kost € 13,50.
De nog voorradige nummers van oudere exemplaren zijn verkrijgbaar voor € 2,50 per stuk.
5 stuks voor € 10,-.
10 stuks voor € 15,-.
Voor een overzicht van alle uitgebrachte astrologische agenda's sinds 1988 en hun thema's, en de nog voorradige nummers verwijs ik naar de webshop.
Als eronder staat "Geen voorraad" is deze uiutgave niet meer verkrijgbaar.

Van de inhoud van de themanummers over Venus (1989),  Mercurius (1992),  Pluto (1997) en Chiron (2000) zijn uitgebreide readers gemaakt.

Bij bestelling per post: € 4,50 als bijdrage voor verzendkosten bij de prijs optellen en het bedrag overmaken op rekening:
NL20 TRIO 02546 6635 75
t.n.v. Hans Planje - astroloog, Enschede
onder vermelding van de gewenste nummers
.

Alle artikelen zijn te bestellen via de webshop.

 


Terug naar het overzicht

Inhoud © 1992 - 2021 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532