Titelblad, inleiding en inhoudsopgave

Omslag reader Keerpunt 2012


Inleiding

Het jaar 2000 was een bijzonder jaar. Bijzonder, omdat het de overgang naar een nieuwe eeuw mar-keerde en, nog specialer, naar een nieuw millennium. Als nuchtere waarnemer kun je je natuurlijk afvragen of dat allemaal terecht is geweest. Als je de geschiedenis van de tijdmeting er op naleest, dan blijkt deze historische overgang eigenlijk maar een toevalligheid te zijn. Toch had die overgang voor velen een welhaast magische uitstraling, iets dat misschien met 'tijd' samenhangt.
Laten we dit eens nader bekijken.

Als je er goed over nadenkt is tijd eigenlijk iets heel vreemds. We kennen het allemaal, maar als we het willen beschrijven dan lukt dat niet zo goed. We ervaren tijd voornamelijk als tijdsduur, de afstand tussen twee tijdstippen. Maar dat is een heel persoonlijke zaak, want we kunnen van nature tijdsduur niet goed meten, omdat het afhankelijk is van de omstandigheden waarin we verkeren. Als je jong bent lijkt de tijd veel langzamer weg te tikken, dan wanneer je ouder bent. Als je voor de kassa staat te wachten duren 5 minuten ergerlijk lang, maar als we een spannend boek aan het lezen zijn, dan ver-dwijnen 5 minuten zo in het niet. We zijn niet zulke beste tijdwaarnemers. Des te opmerkelijker is het dat de grootheid die we zelf zo slecht kunnen waarnemen in de wetenschap de nauwkeurigst te bepa-len grootheid is.


Inhoud

Inleiding

Tijd
   Tijdmeting
   Iets over de geschiedenis van de tijdmeting
   De invloed van plaats en seizoen
   Ongelijke uren
   De introductie van mechanische uurwerken
   Ongelijke dagen
   Tijdrekening in de middeleeuwen
   Een dag van 24 uur
   Het 60-tallig stelsel
   Jaartellingen en kalenders

Jaartellingen
   De oorsprong van onze kalender
   Geschiedenis
   Kerstmis
   Andere jaartellingen
   Joodse jaartelling
   Islamitische jaartelling
   Chinese jaartelling
   Maya jaartelling
   Boeddhistische jaartelling
   Ethiopische jaartelling
   Japanse jaartelling
   Bahá'í of Badí' jaartelling
   Indiase jaartelling
   Byzantijnse of oud-Russische jaartelling
   Thaise jaartelling
   Egyptische Koningslijsten
   Romeinse jaartelling
   Seleucidische jaartelling
   Diocletiaanse jaartelling
   Chula Sakarat en Rattanakosin Sakarat
   Republikeinse jaartelling
   Fascistische jaartelling

Kalenders
   Het vaststellen van de plaatselijke tijd
   De invoering van de middelbare tijd
   Welke tijd?
   De International Meridian Conference (1884) en daarna
   Eenheid van tijd in Nederland
   Intermezzo: de verdeling van de aarde in lengte- en breedtegraden

Tijd en tijdsoorten
   Andere tijdzones
   Zomertijd
   Ware Plaatselijke Tijd
   Sterrentijd
   De tijd verder corrigeren
   Schrikkeljaar
   Aarde en Maan
   De schrikkelseconde
   Schema van ingevoerde schrikkelsecondes

Kalendersystemen
   Maankalender
   Lunisolaire kalender
   Zonnekalender
   De wereldkalender

Jaarstijlen
   Nieuwjaarsstijl
   Kerststijl
   Boodschapstijl
   Paasstijl
   Venetiaanse stijl
   Byzantijnse stijl
   Meistijl
   Overgang

Geschiedenis van Pasen en de berekening van de paasdatum
   Pesach
   Pasen
   Het christelijk Pasen
   Het concilie van Nicea
   De cyclus van Meton
   De paastabel van Dyonisios
   De jaarkalender
   De Gregoriaanse kalender
   Het bepalen van de paasdatum
   Het berekenen van de paasdatum
   Algoritme uit 1876 volgens Meeus
   Een nadere blik op de paasdata
   Het springen van de zon
   Bronnen
   Paasdata van 1583 - 2500
   Eeuwigdurende kalender en paasdatum

Jaarfeesten
   Overzicht jaarfeesten
   Ostara
   Beltane
   Litha
   Lughnasadh
   Mabon
   Samhain
   Yule
   Imbolc

Tijd
   Chronos en Kairos
   Perceptie van tijd
   De tijd dringt...
   De tijd dwingt...
   Vadertje Tijd, Magere Hein en Saturnus
   Chronos en Kairos
   Aion
   Op verhaal komen met Kairos
   Hoe valt Kairos te verklaren?
   Een begin, een beginsel, een visie
   Tijd in de horoscoop
   Waar is Kairos?


Totaal 76 pagina's. 


Terug naar de pagina 'Lesmateriaal en readers'

 

Inhoud © 1992 - 2021 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532