Het achtste huis van de horoscoop wordt geassocieerd met diepgang en transformatie.
Verdieping betekent meer willen weten over de oorzaak, de achtergronden en het waarom van een situatie, probleem of conflict. Deze zijn over het algemeen niet direct zichtbaar. Door hier meer zicht op te krijgen, wordt het ook mogelijk meer grip te krijgen op de situatie en hierin verandering en verbetering te brengen.

In een thema waarin we zelf betrokken zijn, is het vaak erg lastig objectief te blijven en goed zicht te krijgen op wat er allemaal speelt. In dat geval is het zinvol passende hulp te zoeken.

Een astroloog maakt gebruik van de geboortehoroscoop en andere hulphoroscopen om het thema te analyseren en in contact met de cliënt(en) het proces van inzicht en verandering te begeleiden.

Verdieping kan uit verschillende vormen bestaan.

Zie verder bij Therapie, Supervisie of Coaching