Mercurius-cyclus . . . november 2010 - januari 2011 . . . terugblik

Op 13 november 2010 hield ik voor hert Bosch’ Astrologisch Genootschap in Rosmalen een themaworkshop over de cyclus van Mercurius. Daaruit is een interactieve internetcyclus voortgekomen, waarin ik met een groep van 29 mensen deze actuele cyclus van Mercurius heb gevolgd via een serie wekelijkse mails over de actuele stand van Mercurius in de dierenriem en zijn fase in de cyclus.
Deze cyclus wordt in de reader “De cyclus van Mercurius” uitgebreid besproken.
Voor informatie: inhoud reader.

Hieronder volgt een samenvatting van de mails met betrekking tot de Mercurius-cyclus.

 

Mail 1: 20 november 2010

Mars-Mercurius heeft toegeslagen! Het treinverkeer (Mercurius) in en om Utrecht (Mercurius) ligt door een brand (Mars) in het verkeerscontrolecentrum (Mercurius) plat.
Deze conjunctie markeert de komende cyclus van Mercurius. Ook kenmerkend voor deze Mercuriuscyclus is de drievoudige conjunctie met Pluto en de Mars-Pluto-conjunctie op 14 december die tijdens deze cyclus valt.
De thema's dienen zich in rap tempo aan:
Het verbale geweld rond de PVV-leden met een 'duister' verleden, de herrie rond de film 'Sint' en het in première gaan van het laatste deel van de Harry Potterserie, het deel waarin het Voldemort (Pluto) definitief zal worden verslagen. "Diepduister begin Potter-finale" kopte de locale krant hier...
De NAVO-top in Lissabon besluit tot aanleg van een raketschild, er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Julian Assange van WikiLeaks, die gezocht wordt wegens verkrachting en seksuele intimidatie en het Vaticaan vergadert met zijn kardinalen over het seksueel misbruik van priesters over de hele wereld.
Verder zijn er in een Thais klooster 1000 babylijkjes gevonden...

Wat voor lijken komen er nog meer uit de kast? De toon van de nieuwe Mercuriuscyclus is gezet...

En wat zijn jouw eigen Mars-Pluto-thema's die zich hebben aangediend? Hoe heeft de Mercurius-Mars-conjunctie zich in jouw leven gemanifesteerd?

{slider Lees verder |closed}

Zoals we afgelopen zaterdag hebben besproken, is Mercurius op zijn weg door de dierenriem bijna op station 2 aangekomen (maandag 22 november). Dat is de graad waarop hij later in de cyclus aan het eind van zijn retrograde periode stationair staat en weer direct gaat lopen. Mercurius betreedt dus het gebied van de dierenriem, waar hij 3x doorheen loopt.

Om te kijken hoe dit punt werkt, kun je de volgende aandachtspunten en vragen als handvat gebruiken:
Het punt is een soort tweesprong, van nu af is er meersporigheid. Het is een 'tijdgat' naar de wortels, bv. het eerste contact met iets uit het verleden. Welke aanwijzingen zijn er voor iets dat consequenties zou kunnen hebben? Wat gebeurt er dat later van groot belang is? Mogelijk is dat nu nog niet duidelijk.
Deze energie kan te maken hebben met een nieuwe opdracht, een verplichting aangaan of ergens bij betrokken raken. Kijk eens wat dat kan zijn. De graad waarop de lus begint is 20° boogschutter. Het huis van je eigen geboortehoroscoop waar dit valt geeft aan op welke terreinen jij dit kunt tegenkomen.

Interessant zijn ook de twee dagen ervoor. Mercurius staat dan vlak voor de lus. Dit is vaak een moment van aarzeling. Er is een zekere terughoudendheid, even de adem inhouden, de stilte voor de storm of het gevoel je vrijheid (dreigen te) verliezen.

Nieuws is bij uitstek iets van Mercurius. Daarom vind je in de headlines van het nieuws vaak precies een actuele positie van Mercurius weerspiegeld, met name aspecten met buitenplaneten en tekenwisselingen en natuurlijk de verschillende stations in de cyclus van Mercurius.
Voor nieuwskoppen kun je natuurlijk in de kranten kijken, maar ook onder de volgende links vind je interessante headlines: http://www.depers.nl/binnenland/jjjjmmdd.html en http://www.depers.nl/buitenland/jjjjmmdd.html (voor jjjjmmdd vul je het jaar in 4 cijfers, de maand in 2 cijfers en de dag in 2 cijfers in aan elkaar zonder streepjes of spaties, bv. 20101120 voor 20 november 2010).

Volg het nieuws, kijk om je heen en registreer wat er gebeurt in je eigen directe omgeving. Houd zaterdagmiddag 29 januari 2011 vrij om tegen het eind van de cyclus ervaringen te delen en terug te blikken op deze Mercuriuscyclus.


Wil je meer met Mars en Pluto? Kom dan op zaterdag 11 december naar Heerenveen en doe mee aan de workshop Horoscoopopstellingen met Mars en Pluto.
Dit is aan de vooravond van de actuele conjunctie plaats tussen Mars, Pluto en de Noordelijke Maansknoop in steenbok.

Mars en Pluto zijn beide planeten die beide een dynamische, wilskrachtige energie vertegenwoordigen, een energie waarmee allerlei processen geactiveerd, gestimuleerd of geïntensiveerd kunnen worden. En de steenbokachtergrond wijst op een gestructureerde en doelgerichte manier waarop dit plaatsvindt. Een uiterst krachtige planeetcombinatie dus, waarmee je de uitdaging kunt aangaan dat stuk van je horoscoop te onderzoeken, wat je lastig vindt, moeite mee hebt of vaak geen raad mee weet. Durf je...?

{/sliders}

Mail 2: 25 november 2010

Vandaag en de komende dagen worden gekleurd door het vierkant van Mercurius met eerst Jupiter (25 november) en vervolgens Uranus (28 november). Deze Jupiter-Uranus-conjunctie is al een tijdje actief en zal ook tijdens de cyclus van Mercurius drie keer worden geactiveerd.

De eerste van de drievoudige conjunctie viel begin juni van dit jaar. Nederland en België hadden besloten deze conjunctie aan te grijpen om verkiezingen te houden. Verder legde een vulkaan­uitbarsting en aswolken het luchtverkeer lam, vond er een gigantische olieramp in de Golf van Mexico plaats, en kreeg Griekenland miljardensteun om de euro te redden... Allemaal impulsen en kansen tot radicale verandering...

{slider Lees verder |closed}

De tweede conjunctie van deze planeten, waarbij beide retrograde liepen, heeft plaatsgevonden op 19 september, de dag waarop het olielek officieel gedicht werd, de homowet voor het Amerikaanse leger na aanvankelijk te zijn goedgekeurd, toch weer werd ingetrokken en de paus met een diepe spijtbetuiging tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië een deksel op de doofpot van het seksueel misbruik binnen de kerk probeert te krijgen.

Inmiddels zijn Jupiter en Uranus weer direct gaan lopen en stevenen zij af op de derde conjunctie op 4 januari 2011. Ook deze conjunctie valt in de actuele Mercurius-cyclus.

Een vierkant duidt op spanning en conflicten en het niet ondenkbaar dat zich spanningen zullen aandienen die te maken hebben met de thema's die de Jupiter-Uranus-conjunctie al naar voren hebben gebracht. Bijvoorbeeld de problemen in Ierland, die na Griekenland nu financiële steun van Europa en het IMF krijgt. Zal Portugal in januari volgen...?
Deze financiële steun heeft grote gevolgen voor de Ieren; er zijn immers allerlei voorwaarden aan verbonden...

Een mooi voorbeeld van deze fase van Mercurius in de cyclus is de manifestatie 'Leve de beschaving' als waarschuwing voor de gevolgen van de bezuinigen op kunst en cultuur.

Mercurius is op weg naar station 3. Zijn snelheid begint af te nemen, maar hij is nog altijd sneller dan de Zon. Dat betekent dat de afstand tussen Mercurius en de Zon nog steeds toeneemt.

Kijk eens hoe je zelf deze dagen het conflict tussen Mercurius en Jupiter en later tussen Mercurius en Uranus ervaart en wat je er in het dagelijks leven van om je heen ziet.

{/sliders}

Mail 3: 27 november

De snelheid van Mercurius is aan het afnemen, dat wil zeggen: elke dag legt Mercurius een iets kleinere afstand in de dierenriem af. Op het moment dat zijn snelheid kleiner wordt dan die van de Zon, heeft hij zijn maximale afstand tot de Zon bereikt. Dit noemen we de maximale elongatie. Vanaf dat moment loopt de Zon sneller en begint de Zon Mercurius weer in te halen.

Mercurius nadert station 3 van de cyclus. Dit is de graad waarop hij over enkele weken, als hij retrograde loopt, de Zon tegenkomt, 28° boogschutter. Dit station valt ook min of meer samen met de grootste elongatie van Mercurius. Symbolisch betekent dit een sterke onafhankelijkheid van Mercurius. Hij is ver vooruit en heeft in die positie een groot vermogen en een sterke neiging om op zaken vooruit te lopen, zowel in positieve als in negatieve zin.

{slider Lees verder |closed}

Mensen die hun Mercurius in dit deel van de cyclus hebben, zijn in staat op de toekomst te anticiperen. Zij hebben vaak een vooruitziende blik en kunnen goed aanvoelen, dat iets beslist noodzakelijk is voor later of dat er iets mis dreigt te gaan, als...
Dit punt in de cyclus is te vergelijken met een lampje in je auto dat gaat branden en aangeeft, dat je ergens rekening mee moet houden of iets moet vervangen. Als je het negeert, zul je er waarschijnlijk later (in station 5) de gevolgen van moeten ondervinden.

Wat de communicatie betreft hebben we veelal te maken met zeer zelfstandige mensen, die zeggen wat ze vinden en zich niet snel laten intimideren. Zij zijn vaak goede coördinatoren, beleidsmakers en planners, maar kunnen met hun de-tijd-ver-vooruit-instelling ook hoogvliegers zijn of 'spoken zien' bij het maken van plannen.
Zij kunnen ook gemakkelijk tegen de gangbare opvattingen of gebruiken ingaan, met name als Mercurius in een ander teken staat dan de Zon. Dit komt door de maximale afstand vaker voor dan Mercurius en Zon in hetzelfde teken. In de actuele cyclus staan Zon en Mercurius in hetzelfde teken.

Station 3 is het punt van de waarschuwing, de voorbode, de testfase of het proefballonnetje, maar ook van het zich zorgen maken of scepsis over de toekomst.
Kijk maar eens om je heen of je mensen (van wie je de geboortedatum weet) kent, die hun Mercurius rond dit station hebben. Herken je deze energie bij hen?

In de reader vind je achterin een tabel met de verschillende stations in de cyclus van Mercurius vanaf 1940. Onder station 3 vind je alle data waarop Mercurius dit punt van de cyclus bereikte. Over het algemeen kun je de werking van dit punt ervaren van 1 dag ervoor tot 2 dagen na het exacte moment, is mijn ervaring.

De dag waarop Mercurius in de actuele cyclus station 3 bereikt is 29 november, de grootste elongatie wordt 2 dagen later bereikt op 1 december. De maximale afstand tot de Zon bedraagt dan 21°20'. Theoretisch zou je Mercurius op deze afstand van de zon moeten kunnen zien, maar in deze tijd van het jaar lukt dat in Nederland niet, omdat Mercurius eind boogschutter nauwelijks boven de horizon komt.

Voorafgaand aan het bereiken van station 3 maakt Mercurius een vierkant met Uranus. Behalve dat Mercurius hier de eerder genoemde Jupiter-Uranus-conjunctie activeert, betekent dit ook dat de energie van station 3 sterk gekleurd zal worden door dit vierkant. Uranus geeft altijd iets onverwachts en verrassends en een vierkant duidt op spanning en kan irritaties.

Zouden de vooraankondigingen, waarschuwingen en zorgen over de toekomst dit keer een grillig, verrassend, confronterend en discussie-uitlokkend karakter hebben?
Ik ben benieuwd wat jullie ervan tegenkomen...
Bewaar je voorbeelden en ervaringen voor de studiemiddag van 29 januari.

{/sliders}

Mail 4: 5 december 2010

Enkele dagen geleden is Mercurius naar steenbok gegaan.
Opvallend was de lay-out van de Metro: een groot zwart doolhof met rechte vlakken en hoeken en de tekst: "Ik betaal niet graag voor zorg die ik niet gebruik", een reclameboodschap van de verzekering (!) ZEKUR (!).
Ja, steenbok houdt het sober, geen overbodige luxe.

Het betekent ook dat Mercurius direct in de conjunctie met Pluto is gekomen. Voor de eerste keer wel te verstaan, want straks als hij retrograde loopt komt hij er nog eens lang en daarna, weer direct voor de derde keer. Dat wil zeggen dat de thema's die zich aandienen niet zomaar voorbij zullen zijn. Morgen, 6 december, is de conjunctie exact. En de Mercurius-Plutothema's vliegen ons inmiddels om de oren:

{slider Lees verder |closed}

• WikiLeaks zet geheime documenten op internet. Grote vrees voor wat er allemaal naar buiten gaat komen. De oprichter, Assange, wordt wereldwijd gezocht, volgens Interpol voor verkrachting. De VS zouden hem willen liquideren...
• Corruptie binnen de FIFA wordt aan de kaak gesteld...
• Drugsgeweld in Brabant. Schietpartij in Eindhoven; bedreigde burgemeester van Helmond duikt onder...
• Weer een PVV-er onder vuur. Spreekverbod nu voor diverse PVV-ers over bepaalde onderwerpen...
• Hulp aan illegalen strafbaar gesteld...?
• Transport radio-actief afval op vertraagd op bestemming aangekomen.
• Stralingslek bij Asse (Duitsland) waar kernafval is opgeslagen. Veel kankergevallen in de regio...
• Dode baby gevonden in ondergrondse glascontainer...

Hoe verloopt de communicatie bij jullie? Herken je de Plutothema's daarin? Eerder onenigheid of nu eindelijk eens zeggen waar het op staat? Of zit er venijn in de Sinterklaasgedichten...?

De snelheid van Mercurius neemt steeds verder af. Hij is inmiddels langzamer dan de Zon en zal over een kleine week tot stilstand komen op 6° steenbok. In deze fase van de cyclus treedt vaak vertraging op. De ontwikkeling van allerlei zaken lijkt te stagneren. Het lijkt alsof je in de file terechtkomt. Dan ga je je snel afvragen: "Heeft het wel zin verder te gaan?" De neiging bestaat dingen op z'n beloop te laten of af te blazen.
Vooral mensen die een planeet begin steenbok (of in de eerste graden van het hoofdkruis) hebben, zullen dit ervaren op het gebied van de thema's die deze planeet in de horoscoop aangeeft.
Ik ben benieuwd hoe zich dat in de politiek gaat manifesteren. De tijd van waarschuwingen en proefballonnetjes is voorbij, alleen wat degelijk en stabiel is heeft kans van slagen.

Er lijkt een tegenstrijdigheid tussen de conjunctie met Pluto enerzijds, waarbij het vuur eraf kan spatten en de steeds trager wordende Mercurius. Toch zie je deze combinatie ook in het nieuws weerspiegeld: Denk maar eens aan de wilde staking (uitstel en vertraging) van luchtverkeersleiders (Mercurius) in Spanje, die door het leger gebroken is (Pluto). En in Nederland dreigen de postbezorgers (hoe mercuriaal kan het zijn) met meer stakingen, als de onderhandelingen (Mercurius) vastlopen (vertraging).
En een andere combinatie van beide thema's: Verschillende landen proberen WikiLeaks plat te leggen en te voorkomen dat vertrouwelijk e-mailverkeer op internet wordt gezet.

Dit vertragen is overigens niet alleen maar negatief. Het kan een goede tijd zijn om even te freewheelen, even af te wachten en gewoon te kijken of en hoe iets zich verder ontwikkelt.
Dus: kijk om je heen, neem waar en laat je vooral niet te gemakkelijk afschepen. Pluto is ook de innerlijke kracht om ergens voor te gaan, te zeggen waar het op staat, geheimen te onthullen of van je af te bijten als dat nodig is.

Wel, genoeg om over na te denken...

{/sliders}

Mail 5: 10 december 2010

Vanmiddag komt Mercurius tot helemaal tot stilstand. (Ik hoop wel dat deze mail dan nog aankomt).
Mercurius heeft nu het deel van de dierenriem, waar hij 3x doorheen loopt (20° boogschutter - 6° steenbok) voor de eerste keer doorlopen.
Iedereen die in zijn horoscoop een planeet in dat gebied heeft, zal dus een drievoudige transit van Mercurius over deze planeet hebben, waarvan de eerste in de afgelopen 2½ week is geweest.
Mercurius zelf is dus stationair op 6° steenbok. Dat is ruim 1° voorbij Pluto, waarmee hij dus nog steeds een conjunctie maakt. Daardoor duurt deze Mercurius-Pluto-conjunctie meer dan 2x zo lang dan een gewone Mercurius-Pluto-conjunctie. De thema's die zich bij deze conjunctie hebben aangediend, zullen dus nog wel even voortduren.

{slider Lees verder |closed}

De positie van Mercurius op station 4 symboliseert een omkering. Hij moet pas op de plaats maken en vervolgens een stuk van zijn weg terug afleggen. Dit kun je vergelijken met de situatie dat je op weg bent ergens heen en je realiseert, dat je terug moet. Je bent iets vergeten of er is iets dat nog niet af is en dat om aandacht vraagt. Het is noodzakelijk het verleden te gaan onderzoeken om uiteindelijke in de toekomst verder te kunnen. In deze fase van de cyclus wordt je teruggefloten. Vaak ontstaat hier ook het gevoel iets in te moeten halen of nog eens over te moeten doen. Hier begint een fase van terugkijken en reflecteren.

Er kunnen allerlei redenen zijn, iets te herhalen of nog eens nader te onderzoeken, soms ook noodgedwongen, omdat je er niet omheen kunt. Ook heeft het vaak te maken met niet verder kunnen, voordat... ...iets ouds is opgehelderd, ...iets eerst is afgerond of opgelost, ...iets is overgedaan, ... Dat maakt mensen met Mercurius in deze fase van de cyclus tot goede beschouwers en onderzoekers. Zij kunnen voor anderen traag zijn, omdat zij alles eerst willen weten en doorkauwen voor ze ergens aan beginnen. Aan de andere kant hebben zij een sterk gevoel voor het verleden en zijn ze in staat terug te kijken hoe dingen zijn verlopen of waar iets is misgegaan. Op die manier ontstaat verdieping en kunnen andere dimensies worden ontdekt.

Woensdag is Mars naar steenbok gegaan. Dat betekent dat ook deze planeet zich nu ook in de conjunctie met Pluto bevindt. Vanaf het moment dat Mercurius retrograde gaat lopen bewegen Mars en Mercurius zich beide naar Pluto toe. Mars maakt er ongetwijfeld naar zijn aard een wedstrijd van: wie is er het eerst bij Pluto? Mars komt van verder, maar hij beweegt met een snelheid van 45' per dag; Mercurius die net is omgedraaid, staat veel dichterbij, maar moet nog op gang komen hij komt in dit stadium niet meer dan 10' per dag vooruit.
Wel, dit is het resultaat: Op 14 december om 5:07 komt Mercurius als eerste bij Pluto aan en slechts 2 minuten later maakt Mars de conjunctie met Pluto vol. Onmiddellijk daarna is om 5:10 de conjunctie tussen Mars en Pluto exact.
We hebben op 14 december vroeg in de ochtend dus een uiterst exacte conjunctie van Mercurius, Mars en Pluto. Zou dit het moment zijn dat de 'internetbom' waar Julian Assange het over had af zou kunnen gaan. Hij is afgelopen maandag in Engeland (steenbokland) opgepakt en zou een week worden vastgehouden. Dan wordt besloten of hij wordt uitgeleverd.

Ondertussen volgen de berichten over aanvallen op internetsites elkaar in rap tempo op en buitelen de ICT-deskundigen in allerlei talkshows over elkaar heen om uitleg te geven aan de zegeningen en kwetsbaarheden van het internet.

Ik ben benieuwd hoe deze fase van Mercurius rond station 4 zich gaat verbinden met de Mercurius-Mars-Pluto-conjunctie van de week die er op volgt. En kijk dinsdag/woensdag van de komende week eens, hoe de kranten deze conjunctie onder woorden gaan brengen. Het lijkt een spannende week te worden...

{/sliders}

Mail 6: 19 december 2010

Vannacht zijn we met de conjunctie van Zon en Mercurius halverwege de actuele cyclus. In deze conjunctie is de bewegingsrichting van Zon en Mercurius tegengesteld. Mercurius loopt retrograde en passeert de Zon dit keer snel. Als we een orb aanhouden van 8° dan duurt deze conjunctie nog geen week, terwijl de conjunctie met de Zon waarbij Mercurius direct loopt in deze cyclus meer dan 3½ week duurde. Een snelle ontmoeting tussen 'de grote' en 'de kleine' dus, die het karakter heeft van snel handelen.
De belangen zijn soms letterlijk tegengesteld, waardoor het flink kan botsen. In deze fase van de cyclus wordt je direct afgerekend op wat je zegt of doet. Er ontstaan situaties die om een snelle adequate reactie vragen. Mensen die hier niet zo goed mee om weten te gaan ervaren deze periode vaak als chaotisch en raken snel overprikkeld of geïrriteerd. Het kan ook gebeuren dat zij zich, geen raad wetend met een situatie die om snelheid van reageren vraagt, lamgeslagen voelen en apathisch worden, omdat het hen allemaal teveel wordt.

{slider Lees verder |closed}

Mensen die hun geboorte-Mercurius rond dit station hebben zijn echter vaak meester in het omgaan met acute situaties waarin snel handelen een noodzaak is. Het van die typische op- het-laatste-moment-types zijn. Ze komen vaak terecht in nu-of-nooit-situaties en hebben geen tijd om te reflecteren. Ze zijn gewend onder druk of met een deadline te werken en hebben dat soms zelfs nodig om iets tot stand te brengen of af te krijgen. Ze kunnen goed impulsief en intuïtief handelen, of gewoon automatisch uit ervaring.

Dit station heeft dezelfde graad als Mercurius op station 3. De signalen van die fase, waarschuwingen die daar zijn gegeven, de rode lampjes die toen zijn gaan branden, kunnen we in station 5 opnieuw onverwacht opnieuw tegenkomen en hebben nu gevolgen. Vaak is er een bepaalde druk er nu iets mee te moeten doen. Let er maar eens op welke thema's van rond 29 november (toen Mercurius in station 3 was) opnieuw actueel worden.
Hier komen we dingen uit het verleden tegen, waarmee nu moet worden afgerekend.
Steekwoorden voor deze fase zijn: snel handelen, nu-of-nooit, confrontatie, chaos, paniek, kortsluiting, slagvaardigheid, adequaat ingrijpen of rekenschap afleggen.

Halverwege de komende week is deze conjunctie uitgewerkt. De snelheid van Mercurius begint weer af te nemen en er kan een gevoel van leegte na een ongelooflijk drukke tijd ontstaan. Ook moeheid, uitputting, terneergeslagenheid of een wat melancholische stemming zijn voor deze fase van de cyclus niet vreemd. Het is een goede periode om je wat terug te trekken, na te denken, te reflecteren en stil te zijn. Wel komen we eerst in deze periode de vierkanten van Mercurius naar Uranus en Jupiter (21 en 22 december) opnieuw tegen. Hier kunnen we reflecteren en bezinnen op gebeurtenissen die rond de eerste keer dat deze vierkanten werden gemaakt (25-28 november) hebben plaatsgevonden.
En zo gaan we de kersttijd in. Misschien wel heel mooi.

Ik wens jullie een fijne en bezinnende Kerst.

{/sliders}

Mail 7: 30 december 2010

De drukke, vaak wat chaotische fase van Mercurius rond station 5 lijkt zich vooral te hebben afgespeeld in het verkeer: veel sneeuw en ijzel, chaos op de Nederlandse wegen, openbaar vervoer ontregeld, met name station Utrecht, veel Europese luchthavens zijn dicht, reizigers gestrand....

Daarna volgde een periode van terugtrekken. Deze fase voelt als leegte, terneergeslagenheid of uitputting na een confrontatie. We moeten fouten onder ogen zien of ons op z'n minst daarop bezinnen. En als we niet willen kijken, worden ze ons door anderen wel onder de neus gewreven.

{slider Lees verder |closed}

De snelheid van Mercurius neemt in deze fase steeds meer af, om vandaag opnieuw tot stilstand te komen op 20° boogschutter. Hier, in station 6 van zijn cyclus, gaat hij weer direct lopen en begint voor de derde en laatste keer aan het deel van dierenriem van de 'lus'. Eerder was hij op deze graad rond 22 november (station 2).

Als Mercurius stationair staat, is er altijd een 'pas op de plaats' en een richtingsverandering. Mercurius is aangekomen aan de oorsprong van zijn tocht terug door de dierenriem. Dit punt symboliseert dan ook de basis, de oorsprong of de wortels van allerlei thema's en processen.
Hier ligt een sterke band met het verleden en in deze fase van de cyclus kunnen oude thema's opgerakeld worden, met de bedoeling oud zeer op te helderen of oude patronen te ontrafelen en definitief af te ronden of op te lossen. Hier wordt het wezenlijke ontdekt. Hierbij is soms enige hulp nodig en kan een of andere vorm van therapie de aangewezen weg zijn.

De richtingsverandering van Mercurius in dit station symboliseert een verandering van perspectief en zo kan in deze fase ook worden begonnen aan herstel, (weder)opbouw of (her)oprichting. Zo kunnen thema's die in station 2 manifest werden opnieuw terug komen, om nu vanuit een andere invalshoek te worden benaderd.

Mensen die hun radix-Mercurius op dit station in de cyclus hebben, zijn vaak in staat te putten uit oude bronnen van kennis. Zij kennen de schaduwkanten van het leven, want zij zijn bereid tot op de bodem te gaan. Ze zoeken naar het wezenlijke. Daarom zijn het vaak ook goede therapeuten: psychologen, regressietherapeuten of droomanalytici. Ze zijn vaak gevoelig voor taal, pikken bv. gemakkelijk dialecten op en weten ook symbolen om te zetten in taal. Vaak zijn het ook beelddenkers.
Een andere aspect is de sterke band met of hang naar het verleden. Dit kan heel letterlijk: mensen voor wie afkomst en ouderlijk huis heel belangrijk zijn, maar het kan zich ook manifesteren als een grote belangstelling voor geschiedenis en achtergronden.

Hieronder een paar berichtjes uit 'De Pers' die duidelijk refereren aan 'het verleden' en goed passen bij deze fase van de cyclus:
Orgaandonor eerste geslaagde transplantatie dood
Een man die 56 jaar geleden een nier doneerde aan zijn stervende tweelingbroer en daarmee diens leven redde is maandag overleden. De niertransplantatie was de eerste succesvolle orgaandonatie ter wereld. De man, Ronald Herrick, overleed op 79-jarige leeftijd in de Amerikaanse plaats Augusta.

De kraan staat nog wagenwijd open
PVV of niet, in 2011 groeit het aantal asielzoekers. En als het Europese Hof dwars gaat liggen, groeit het nog flink wat harder dan verwacht. In 2011 verwacht Nederland 17.000 asielaanvragen. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan in 2007, en 1.000 meer dan in 2009. Woordvoerder Sietse Fritsma van de PVV, de partij die de tsunami aan asielzoekers wil stoppen, erkent dat een kabinetssucces nog ver verwijderd is. 'Het roer is omgegooid en we denken dat dat invloed heeft op de instroom, maar het kost tijd.'

Zeg nou eens ... "Sorry"
Ooit heerste op het Binnenhof de 'sorry-democratie'. Tegenwoordig krijgt geen politicus nog een excuus uit z'n strot. Een half jaar hield hij kaken op elkaar, maar vlak voor het einde van het jaar doet Jan Peter Balkenende nog een keer zijn mond open.

Brand naast vuurwerkwinkel Enschede
ENSCHEDE (ANP) – In Enschede woedde woensdagavond een brand in een fietsenwinkel die naast een vuurwerkwinkel aan de Floresstraat ligt. Twee blusvoertuigen van de brandweer wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het andere pand, meldde de brandweer.

Je kunt voor jezelf eens kijken of iets van deze energie herkent in je eigen leven. Kijk ook eens of er thema's zijn die rond 22 november (toen Mercurius aan de lus begon en voor de eerste keer op deze graad stond.

Ik wens jullie een goed uiteinde en een mooi begin van het nieuwe jaar. Veel licht en inspiratie en misschien ook tot ziens.

{/sliders}

Mail 8: 9 januari 2011

Passend bij de energie van het volgende station, wil ik deze mail beginnen met een herinnering aan de eerder aangekondigde evaluatie-/studiemiddag op 29 januari, als afsluiting van deze Mercurius-cyclus. We hebben een tijd lang intensiever dan gebruikelijk naar de actuele Mercurius-cyclus gekeken en de verschillende fasen en stations onder de loep genomen.

Op zaterdagmiddag 29 januari van 13:30 - 17:00 uur komen we in Den Bosch bij elkaar om onze ervaringen en bevindingen te delen. Ik wil dan met jullie de verschillende fasen in het licht van de afgelopen cyclus nog eens doornemen en ingaan op vragen.
Daarnaast zal ik het een en ander vertellen over de progressieve Mercurius en voor iedereen die er op 29 januari bij is een overzichtje maken van de individuele progressieve Mercurius-cyclus. Ook daarover kunnen we ervaringen uitwisselen.

{slider Lees verder |closed}

Mercurius is op 30 december direct gaan lopen en sindsdien neemt zijn snelheid langzaam toe. Het tweede keerpunt is geweest en in deze laatste fase van de cyclus, waar Mercurius voor de derde keer hetzelfde deel van de dierenriem doorloopt, gaat het om het toepassen van opgedane kennis en ervaringen.
De retrograde fase van de cyclus was veel meer een innerlijk proces en terugkijkend zie je dat veel thema's beschouwend werden benaderd. Deze reflectie is nu afgerond en conclusies en bevindingen moeten nu worden geïntegreerd. Het is een goede tijd om bepaalde dingen opnieuw te gaan proberen.

Vanavond, 9 januari, is de snelheid van Mercurius zover toegenomen, dat hij gelijk is aan die van de Zon. Dat betekent dat de afstand tussen de Zon, die ver voorop loopt, en Mercurius niet meer groter wordt. De maximale elongatie is bereikt en terwijl de Zon nu voor Mercurius een lichtpuntje in de verte is, begint hij vanaf vandaag de Zon weer in te halen.

Vlak erna, op dinsdag 11 januari, bereikt Mercurius station 7 en komt hij op de graad waar hij, toen hij retrograde liep, de conjunctie met de Zon maakte (station 5) en nog eerder voor de eerste keer over deze graad liep (station 3)
Tegelijkertijd maakt Mercurius voor de derde keer in deze cyclus het vierkant met Jupiter en Uranus.

De aard van dit station symboliseert een reactivering van oude thema’s. Dit kunnen thema's zijn die zich in de eerste fase van de cyclus aandienden, maar ook thema's die veel ouder zijn. Vaak gebeurt dit in de vorm van een plotselinge herinnering of flashback. Daarbij kunnen ook oude wonden worden opengehaald, al gebeurt dat met de bedoeling ze voorgoed te helen.
Dit station van Mercurius staat ook voor de gelegenheid iets terug te vinden, je iets opnieuw eigen te maken of de draad van iets op te pakken.

Het deel van de Mercurius-cyclus tussen station 6 en 7 heeft veel te maken met het verleden. Het gaat er hier om, het verleden te integreren en te vertalen naar de praktijk van het actuele bestaan. Mensen die hun Mercurius in dit deel van de cyclus hebben, zijn vaak goede onderzoekers en een stabiele basis voor anderen, omdat zij in hun manier van werken een stevig fundament hebben van oude kennis, onderzoek en ervaring, zowel van henzelf als van anderen. Zij hebben vaak een dienstbare, ondersteunende rol bv. als adviseur, begeleider, coach, gids of goeroe.
Door een sterke eigenheid kunnen ze een bijzondere rol in de samenleving hebben, een rol die vaak verder gaat dan hun eigen directe omgeving. Ze kunnen specialist zijn in trauma­verwerking, maar ook de professor of uitvinder, of de clown van de groep of dorpsgek.
Kijk bv. maar eens naar mensen als Pieter van Vollenhoven (30‑4‑1939), Roman Polanski (18-08-1933), Joan Quigley (astroloog van de Reagans, 10-04-1927), Anita Witzier (10-11-1961), Evita Peron (7-5-1919), Sylvia Millecam (23-2-1956) of Maxima Zorregieta (17‑5‑1971). Zij hebben alle hun Mercurius vlak bij station 7.

Zelf kun je in de komende dagen eens kijken, welke zaken die in de laatste week van november actueel waren, terugkomen als thema. Dit keer met de bedoeling ze af te ronden en een plek te geven. Zijn er dingen die je achter je wilt laten, dan lukt dat het best als je ze ook erkenning kunt geven. Dit kan lastig zijn, omdat hierin ook het vierkant van Mercurius naar Jupiter-Uranus opnieuw meespeelt.

{/sliders}

Mail 9: 16 januari 2011

Het einde van deze Mars-Pluto-gekleurde Mercurius-lus nadert. Dinsdagochtend om 12 minuten voor 7 bereikt Mercurius, begeleid met de paukenslag van een conjunctie met Pluto, het laatste station van de cyclus. Daarmee komt hij op de graad waar hij eerder, op 10 december vorig jaar in station 4 stationair werd en retrograde ging lopen. Toen, op 5°46' steenbok, ging het niet verder en moest hij het laatste deel van zijn baan nog eens over doen. Nu heeft Mercurius zijn maximale snelheid weer bereikt en na het passeren van station 8 op 18 januari 2011, komt hij in een deel van de dierenriem, waar hij in één keer doorheen loopt.

{slider Lees verder |closed}

Dit laatste station symboliseert de afsluiting van een periode, waarin het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld. Vanaf dit moment is het oude niet meer nodig; je hebt ervan geleerd en je kunt je op de toekomst gaan richten. Verplichtingen van een voorafgaande fase kunnen worden beëindigd, waardoor nieuwe vrijheid ontstaat.

Met Mercurius op dit station van de cyclus is er een verbindingsschakel tussen de ervaringen uit het verleden en de mogelijkheden van de toekomst. Waar je wellicht eerst ingebed was in een bepaald systeem of een bepaalde structuur, kun je je nu daarvan losmaken , jezelf 'bevrijden' en onafhankelijk je eigen weg vervolgen, ook al hoeft dit niet door iedereen gewaardeerd te worden.
Een mooi voorbeeld van deze energie vind ik Martin Simek, die getekend door zijn ervaringen in het verleden, daar ook gebruik van weet te maken in zijn werken aan en streven naar een betere toekomst. Hij heeft veel diepte-interviews op zijn naam staan, waarin deze energie prachtig tot uitdrukking komt.

Het is opvallend dat in de afgelopen dagen zowat alle thema's die zich aandienden toen de cyclus begon, opnieuw de revue zijn gepasseerd, zij het nu in een meer concluderende, (voorlopig) afrondende vorm.

• In een persconferentie laat de Amsterdamse burgermeester weten dat de kindermisbruikzaak in zijn gemeente de manier waarop Nederland omgaat met de opvang van kinderen grondig zal veranderen.
• De PVV was weer volop in het nieuws: o.a. met het nieuws dat in verschillende provincies kandidaten voor de verkiezingen van de lijst zijn geschrapt, een 'nep'-twitteraccount die namens de PVV Hitlerboodschappen en nationaal-socialistische uitingen verstuurt, en Wilders die een leraar in Nijmegen op non-actief wil laten stellen, omdat hij het islamitische offerfeest wil faciliteren.
En premier Rutte vindt dat PVV-leider Geert Wilders "oude politiek" bedrijft door het voorstel voor een nieuwe missie naar Afghanistan 'de grootste blunder tot nu toe van het kabinet' te noemen.
• WikiLeaks die nu de Nederlandse diplomatieke geheimen heeft onthuld, de dreiging dat als hem iets overkomt een geheim dossier 'vol explosief materiaal' over Guantanamo Bay zou openbaren, een voormalige Zwitserse bankdirecteur die een CD met namen van belasting ontduikers aan Assange heeft gegeven en de anderhalf miljoen die Assange al heeft binnengehaald voor zijn biografie, waar hij nog aan moet beginnen.
• Ook het thema, waarmee deze cyclus begon, is weer terug. Aan de ene kant met een treinbrand bij Zwijndrecht en een treinbotsing bij Zevenaar, aan de andere kant met een uitgebreid artikel over de vraag of NS nu beter is voorbereid als er een nieuwe koude- en sneeuwperiode aankomt.

Daarnaast wordt het Plutonische karakter van deze Mercurius-cyclus onderstreept met de rellen in Tunesië en het vertrek van de huidige dictator Ben Ali. Dat biedt het land natuurlijk de gelegenheid (te beginnen) met het verleden af te rekenen en een nieuwe start te maken.
Omdat dit een veel groter proces is dan binnen een korte Mercurius-cyclus past, lijkt me hier ook de Jupiter-Uranus-conjunctie van grote invloed. Deze loopt over de Zon, apex van een jod, van de horoscoop van Tunesië (Op 20 maart 1956 erkende Frankrijk de onafhankelijkheid van zijn kolonie Tunesië).

De aanslag in de USA op een politicus, die er - althans tijdelijk - toe heeft geleid dat de politieke strijdbijl wordt begraven en congresleden in talkshows hun vriendschap en wederzijds respect benadrukken, in plaats van op elkaar te schelden.

Dan zijn nog er het dioxineschandaal in Duitsland, de herdenking van de aardbeving in Haïti, de schandalen rond Berlusconi, de drugsoorlog in Mexico, de oorlogsperikelen rond Noord- en Zuid-Korea, die steeds nieuwe hoogtepunten of eigenlijk dieptepunten laat zien, het referendum in het politiek verscheurde Soedan, de opnieuw oplaaiende discussie over een nieuwe missie naar Afghanistan, en ga zo maar door.
Eigenlijk allemaal thema's met een behoorlijk hoog Pluto-gehalte.

Dinsdag a.s dus het einde van de lus, compleet met Plutoconjunctie. Zo'n Mercurius-Pluto-conjunctie heeft natuurlijk ook de potentie in zich, iets tot op de bodem uit te zoeken en er daarna definitief anders mee om te gaan. Of om een conflict uit de wereld te helpen.

In deze fase van de cyclus kun je terugblikken naar de afgelopen 2 maanden en jezelf de vragen stellen:
"Welke thema's hebben mijn aandacht gevraagd en wat heb ik ervan geleerd?"
"Wat is oud en overbodig geworden kan worden afgesloten?"
"Welke verplichtingen zijn niet meer nodig en kan ik achter me laten?"
"Welke (positieve en negatieve) ervaringen neem ik mee in de komende tijd?"
"Van welk systeem, organisatie of structuur kan ik me losmaken en mijn eigen weg bestemmen?"
"Kan ik deze periode zien als een verbindingsschakel tussen verleden en heden?"
"Welke bruggen kan ik slaan tussen het verleden en de toekomst?"

Direct na station 8 ontstaat vrijheid en daarmee ook meer objectiviteit en onafhankelijkheid. Je hoeft je voor niemand meer te verantwoorden en kunt vrijuit spreken. In de verte is de Zon als oriëntatiepunt. Dit nodigt uit tot het stellen van duidelijke doelen. Er bestaat een drive verder te willen en uiteindelijk het 'grote voorbeeld' te overtreffen. Naarmate Mercurius dichter bij de Zon komt des te meer komt hij in de schijnwerpers te staan.

Mensen met Mercurius in dit deel van de cyclus zijn enerzijds zeer vrijheidslievend en zelfstandig, anderzijds hebben zij een oriëntatiepunt nodig. Dat kan een andere persoon als voorbeeld zijn, maar ook een doel of streven. Dit impliceert een zekere dienstbaarheid en volgzaamheid, maar ook eigenzinnigheid en vastberadenheid.
Hoe dichter Mercurius bij de Zon komt, hoe sterker het gevoel van afhankelijkheid of in de schaduw te staan van iets of iemand die als groter ervaren wordt.

En zodra Mercurius langs de Zon gaat, begint de cyclus opnieuw. Dit proces (van station 8 tot station 1) duurt gemiddeld een maand en kan, afhankelijk van de plaats in de dierenriem variëren van 20 tot 38 dagen. Op 25 februari eindigt deze cyclus van Mercurius en begint een nieuwe. Vlak ervoor, op 20 februari, maakt Mercurius voor de derde en laatste keer in deze cyclus de conjunctie met Mars.

{/sliders}

Mail 10: 15 februari 2011

Dit is de laatste mail over de Mercurius-cyclus. Mercurius is op weg naar de Zon en zal deze op 25 februari a.s. op 6° vissen opnieuw inhalen. Op dat moment eindigt de oude en begint een nieuwe Mercurius-cyclus.

Naarmate Mercurius de Zon nadert, wordt het oriëntatiepunt Zon groter en duidelijker.
Daarmee wordt gaandeweg de behoefte sterker aan een voorbeeld of doel waarop je je kunt richten. Maar tegelijkertijd wordt de aanwezigheid van een dergelijk focuspunt steeds overheersender; je kunt je bijna nergens anders meer op richten dan op de Zon.

{slider Lees verder |closed}

Vanaf 15 februari komt Mercurius in de verbranding. Dat betekent dat hij dan in de conjunctie met de Zon binnen 8° komt. Symbolisch raakt hij in de ban van iets groters of iets belangrijkers. Daarbij kan ook het gevoel in de schaduw te staan naar voren komen. Tegelijk komt hij ook steeds meer in de schijnwerpers te staan.
In deze fase ontstaat er een steeds sterker wordende gerichtheid op samenwerking en integratie, maar ook op concurrentie en overname.

Deze Mercurius-cyclus werd gekenmerkt door Mars en Pluto.
Helemaal aan het begin van de lus (vlak voor station 2) hadden we een Mars-Mercurius-conjunctie, de dag waarop een brand in het verkeersleidingcentrum van de NS het treinverkeer in en rond Utrecht een dag lang platlegde.
De laatste Mars-Mercurius-conjunctie vindt plaats op 20 februari, vlak voor het einde van deze cyclus. Tijdens de lus ging Mercurius 3x over Pluto en hadden we ook nog een Mars-Pluto-conjunctie.

We hebben in de afgelopen 2½ maand opvallend veel Mars-Pluto-thema's in alle soorten en maten voorbij zien komen, die vooral in de periode dat Mercurius in de lus zat ‑ tussen 22 november en 18 januari ‑ actueel waren en ook een aantal keren terugkwamen in het nieuws:
Naast de regelmatige problemen bij NS, kwamen we PVV-leden met een 'fout' verleden tegen, met wie de strijd moest worden aangebonden. We zagen dit thema tegen het eind van de lus terugkomen, toen de lijsten voor de provinciale verkiezingen bekend werden en de vraag rees of de kandidaten dit keer beter gescreend waren.
WikiLeaks kwam regelmatig in het nieuws, te beginnen met een ondergedoken Assange en (voorlopig) eindigend met de publicatie van een serie documenten over Nederland.
Verder hadden we een vergadering van kardinalen in het Vaticaan over het seksueel misbruik door vele priesters in internaten van de RK-kerk, waren er stakingen bij TNT-post, de brand bij Chemie-Pack, een dioxineschandaal in Duitsland, de discussies rond een nieuwe missie naar Afghanistan, de afschuwelijke moord op Brennan, de dreigende uitzetting van Sahar, het kindermisbruik van Robert M. in verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam en uiteraard de opstand in Tunesië met het verjagen van de dictator Ben Ali en het overslaan van de opstanden naar andere Arabische landen.

Ook opvallend vond ik dat in deze periode een flink aantal films met een hoog Plutogehalte verscheen: Sint (de horrorfilm met de provocerende filmposter), het laatste deel van Harry Potter (over het bestrijden van het kwaad in de gedaante van Voldemort), Het geheim (over een mysterieuze verdwijning), Assassins (over een huurmoordenaar), Unstoppable (over een op hol geslagen goederentrein met aan boord brandbare vloeistoffen en giftige chemicaliën die op een grote stad afraast) en At Stake (een Indonesische documentaire over vrouwen­besnijdenis en seksueel misbruik van vrouwen).

We zien, nu Mercurius uit de lus is, dat deze thema's langzaam wegebben. Vlak voor het einde van deze cyclus, rond 20 februari, kunnen we nog een laatste 'opleving' verwachten, als Mercurius voor de derde keer in deze cyclus in conjunctie komt met Mars (waar de cyclus ook mee begon).

De volgende Mercurius-cyclus loopt van 25 februari tot 13 juni 2011.
De lus in deze cyclus (van station 2 tot 8) is van 17 maart tot 11 mei en valt tussen 12°52' en 24°21' ram.
Deze cyclus zal worden gekenmerkt door Jupiter, omdat Mercurius in deze cyclus 3x een conjunctie met Jupiter maakt, aan het begin van de lus op 16 maart, halverwege op 12 april en precies aan het eind van de lus op 11 mei.
Zodoende kunnen we in deze cyclus een versterking aan Jupiter-thema's verwachten.

{/sliders}

 

Tot slot...

Op 13 november 2010 gaf ik een lezing / workshop over de cyclus van Mercurius in Den Bosch.
Daarna is een proces op gang gekomen om in een soort interactieve studiegroep de hele cyclus in zijn verschillende fasen te volgen.

Voor mij was het een nieuwe manier om een thema, dat ik al jaren onderzoek, naar buiten te brengen en mijn inzichten daarover te delen.
Aan deze groep hebben 29 mensen deelgenomen; daarvan waren er 12 op de studie- en evaluatiemiddag op 29 januari.
Met de helft van de groep heb ik regelmatig contact gehad, vaak naar aanleiding van een van de mails in de vorm van (aanvullende) vragen, reacties, bevestiging, herkenning, persoonlijke verhalen en eigen ervaringen en inzichten met betrekking tot de Mercurius-cyclus.

Tijdens de studie- en evaluatiemiddag hebben we de verschillende fasen en stations van de afgelopen cyclus de revue laten passeren en ook de nodige aandacht besteed aan de werking van de individuele progressieve cyclus van Mercurius. Ook hier bleken vele beschrijvingen van periodes in iemands leven uitermate scherp te corresponderen met de energie van het betreffende station in de cyclus. Zelfs de regressieve Mercurius bleek in een aantal situaties precies te kloppen.

Ter afsluiting van deze studie zou ik graag van jullie nog een feedback ontvangen.
Hieronder een aantal vragen, waarop je zou kunnen reageren?

- Wat vond je van het thema, deze benadering van Mercurius? Heb je er voldoende aan gehad, iets van geleerd? Zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven?

- Wat vind je van de reader (leesbaarheid, opbouw, inhoud)? Zijn er zaken of invalshoeken die ontbreken of onvoldoende belicht zijn?

- Wat vond je van de begeleidende e-mails bij het kijken naar de Mercurius-cyclus? Waren er voldoende voorbeelden? Heb je dingen gemist of zou je dingen anders hebben gewild?

- Heb je suggesties voor verbetering, aanvulling of verdieping?


Ik dank iedereen voor zijn / haar feedback en wens jullie veel plezier bij het kijken naar komende Mercurius-cycli.


Terug naar de pagina 'Opleiding en cursussen'