Mercurius-cyclus . . . november 2010 - januari 2011 . . . terugblik

Op 13 november 2010 hield ik voor hert Bosch’ Astrologisch Genootschap in Rosmalen een themaworkshop over de cyclus van Mercurius. Daaruit is een interactieve internetcyclus voortgekomen, waarin ik met een groep van 29 mensen deze actuele cyclus van Mercurius heb gevolgd via een serie wekelijkse mails over de actuele stand van Mercurius in de dierenriem en zijn fase in de cyclus.
Deze cyclus wordt in de reader “De cyclus van Mercurius” uitgebreid besproken.
Voor informatie: inhoud reader.

Hieronder volgt een samenvatting van de mails met betrekking tot de Mercurius-cyclus.

 

Mail 1: 20 november 2010

Mars-Mercurius heeft toegeslagen! Het treinverkeer (Mercurius) in en om Utrecht (Mercurius) ligt door een brand (Mars) in het verkeerscontrolecentrum (Mercurius) plat.
Deze conjunctie markeert de komende cyclus van Mercurius. Ook kenmerkend voor deze Mercuriuscyclus is de drievoudige conjunctie met Pluto en de Mars-Pluto-conjunctie op 14 december die tijdens deze cyclus valt.
De thema's dienen zich in rap tempo aan:
Het verbale geweld rond de PVV-leden met een 'duister' verleden, de herrie rond de film 'Sint' en het in première gaan van het laatste deel van de Harry Potterserie, het deel waarin het Voldemort (Pluto) definitief zal worden verslagen. "Diepduister begin Potter-finale" kopte de locale krant hier...
De NAVO-top in Lissabon besluit tot aanleg van een raketschild, er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Julian Assange van WikiLeaks, die gezocht wordt wegens verkrachting en seksuele intimidatie en het Vaticaan vergadert met zijn kardinalen over het seksueel misbruik van priesters over de hele wereld.
Verder zijn er in een Thais klooster 1000 babylijkjes gevonden...

Wat voor lijken komen er nog meer uit de kast? De toon van de nieuwe Mercuriuscyclus is gezet...

En wat zijn jouw eigen Mars-Pluto-thema's die zich hebben aangediend? Hoe heeft de Mercurius-Mars-conjunctie zich in jouw leven gemanifesteerd?

Mail 2: 25 november 2010

Vandaag en de komende dagen worden gekleurd door het vierkant van Mercurius met eerst Jupiter (25 november) en vervolgens Uranus (28 november). Deze Jupiter-Uranus-conjunctie is al een tijdje actief en zal ook tijdens de cyclus van Mercurius drie keer worden geactiveerd.

De eerste van de drievoudige conjunctie viel begin juni van dit jaar. Nederland en België hadden besloten deze conjunctie aan te grijpen om verkiezingen te houden. Verder legde een vulkaan­uitbarsting en aswolken het luchtverkeer lam, vond er een gigantische olieramp in de Golf van Mexico plaats, en kreeg Griekenland miljardensteun om de euro te redden... Allemaal impulsen en kansen tot radicale verandering...

Mail 3: 27 november

De snelheid van Mercurius is aan het afnemen, dat wil zeggen: elke dag legt Mercurius een iets kleinere afstand in de dierenriem af. Op het moment dat zijn snelheid kleiner wordt dan die van de Zon, heeft hij zijn maximale afstand tot de Zon bereikt. Dit noemen we de maximale elongatie. Vanaf dat moment loopt de Zon sneller en begint de Zon Mercurius weer in te halen.

Mercurius nadert station 3 van de cyclus. Dit is de graad waarop hij over enkele weken, als hij retrograde loopt, de Zon tegenkomt, 28° boogschutter. Dit station valt ook min of meer samen met de grootste elongatie van Mercurius. Symbolisch betekent dit een sterke onafhankelijkheid van Mercurius. Hij is ver vooruit en heeft in die positie een groot vermogen en een sterke neiging om op zaken vooruit te lopen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Mail 4: 5 december 2010

Enkele dagen geleden is Mercurius naar steenbok gegaan.
Opvallend was de lay-out van de Metro: een groot zwart doolhof met rechte vlakken en hoeken en de tekst: "Ik betaal niet graag voor zorg die ik niet gebruik", een reclameboodschap van de verzekering (!) ZEKUR (!).
Ja, steenbok houdt het sober, geen overbodige luxe.

Het betekent ook dat Mercurius direct in de conjunctie met Pluto is gekomen. Voor de eerste keer wel te verstaan, want straks als hij retrograde loopt komt hij er nog eens lang en daarna, weer direct voor de derde keer. Dat wil zeggen dat de thema's die zich aandienen niet zomaar voorbij zullen zijn. Morgen, 6 december, is de conjunctie exact. En de Mercurius-Plutothema's vliegen ons inmiddels om de oren:

Mail 5: 10 december 2010

Vanmiddag komt Mercurius tot helemaal tot stilstand. (Ik hoop wel dat deze mail dan nog aankomt).
Mercurius heeft nu het deel van de dierenriem, waar hij 3x doorheen loopt (20° boogschutter - 6° steenbok) voor de eerste keer doorlopen.
Iedereen die in zijn horoscoop een planeet in dat gebied heeft, zal dus een drievoudige transit van Mercurius over deze planeet hebben, waarvan de eerste in de afgelopen 2½ week is geweest.
Mercurius zelf is dus stationair op 6° steenbok. Dat is ruim 1° voorbij Pluto, waarmee hij dus nog steeds een conjunctie maakt. Daardoor duurt deze Mercurius-Pluto-conjunctie meer dan 2x zo lang dan een gewone Mercurius-Pluto-conjunctie. De thema's die zich bij deze conjunctie hebben aangediend, zullen dus nog wel even voortduren.

Mail 6: 19 december 2010

Vannacht zijn we met de conjunctie van Zon en Mercurius halverwege de actuele cyclus. In deze conjunctie is de bewegingsrichting van Zon en Mercurius tegengesteld. Mercurius loopt retrograde en passeert de Zon dit keer snel. Als we een orb aanhouden van 8° dan duurt deze conjunctie nog geen week, terwijl de conjunctie met de Zon waarbij Mercurius direct loopt in deze cyclus meer dan 3½ week duurde. Een snelle ontmoeting tussen 'de grote' en 'de kleine' dus, die het karakter heeft van snel handelen.
De belangen zijn soms letterlijk tegengesteld, waardoor het flink kan botsen. In deze fase van de cyclus wordt je direct afgerekend op wat je zegt of doet. Er ontstaan situaties die om een snelle adequate reactie vragen. Mensen die hier niet zo goed mee om weten te gaan ervaren deze periode vaak als chaotisch en raken snel overprikkeld of geïrriteerd. Het kan ook gebeuren dat zij zich, geen raad wetend met een situatie die om snelheid van reageren vraagt, lamgeslagen voelen en apathisch worden, omdat het hen allemaal teveel wordt.

Mail 7: 30 december 2010

De drukke, vaak wat chaotische fase van Mercurius rond station 5 lijkt zich vooral te hebben afgespeeld in het verkeer: veel sneeuw en ijzel, chaos op de Nederlandse wegen, openbaar vervoer ontregeld, met name station Utrecht, veel Europese luchthavens zijn dicht, reizigers gestrand....

Daarna volgde een periode van terugtrekken. Deze fase voelt als leegte, terneergeslagenheid of uitputting na een confrontatie. We moeten fouten onder ogen zien of ons op z'n minst daarop bezinnen. En als we niet willen kijken, worden ze ons door anderen wel onder de neus gewreven.

Mail 8: 9 januari 2011

Passend bij de energie van het volgende station, wil ik deze mail beginnen met een herinnering aan de eerder aangekondigde evaluatie-/studiemiddag op 29 januari, als afsluiting van deze Mercurius-cyclus. We hebben een tijd lang intensiever dan gebruikelijk naar de actuele Mercurius-cyclus gekeken en de verschillende fasen en stations onder de loep genomen.

Op zaterdagmiddag 29 januari van 13:30 - 17:00 uur komen we in Den Bosch bij elkaar om onze ervaringen en bevindingen te delen. Ik wil dan met jullie de verschillende fasen in het licht van de afgelopen cyclus nog eens doornemen en ingaan op vragen.
Daarnaast zal ik het een en ander vertellen over de progressieve Mercurius en voor iedereen die er op 29 januari bij is een overzichtje maken van de individuele progressieve Mercurius-cyclus. Ook daarover kunnen we ervaringen uitwisselen.

Mail 9: 16 januari 2011

Het einde van deze Mars-Pluto-gekleurde Mercurius-lus nadert. Dinsdagochtend om 12 minuten voor 7 bereikt Mercurius, begeleid met de paukenslag van een conjunctie met Pluto, het laatste station van de cyclus. Daarmee komt hij op de graad waar hij eerder, op 10 december vorig jaar in station 4 stationair werd en retrograde ging lopen. Toen, op 5°46' steenbok, ging het niet verder en moest hij het laatste deel van zijn baan nog eens over doen. Nu heeft Mercurius zijn maximale snelheid weer bereikt en na het passeren van station 8 op 18 januari 2011, komt hij in een deel van de dierenriem, waar hij in één keer doorheen loopt.

Mail 10: 15 februari 2011

Dit is de laatste mail over de Mercurius-cyclus. Mercurius is op weg naar de Zon en zal deze op 25 februari a.s. op 6° vissen opnieuw inhalen. Op dat moment eindigt de oude en begint een nieuwe Mercurius-cyclus.

Naarmate Mercurius de Zon nadert, wordt het oriëntatiepunt Zon groter en duidelijker.
Daarmee wordt gaandeweg de behoefte sterker aan een voorbeeld of doel waarop je je kunt richten. Maar tegelijkertijd wordt de aanwezigheid van een dergelijk focuspunt steeds overheersender; je kunt je bijna nergens anders meer op richten dan op de Zon.

 

Tot slot...

Op 13 november 2010 gaf ik een lezing / workshop over de cyclus van Mercurius in Den Bosch.
Daarna is een proces op gang gekomen om in een soort interactieve studiegroep de hele cyclus in zijn verschillende fasen te volgen.

Voor mij was het een nieuwe manier om een thema, dat ik al jaren onderzoek, naar buiten te brengen en mijn inzichten daarover te delen.
Aan deze groep hebben 29 mensen deelgenomen; daarvan waren er 12 op de studie- en evaluatiemiddag op 29 januari.
Met de helft van de groep heb ik regelmatig contact gehad, vaak naar aanleiding van een van de mails in de vorm van (aanvullende) vragen, reacties, bevestiging, herkenning, persoonlijke verhalen en eigen ervaringen en inzichten met betrekking tot de Mercurius-cyclus.

Tijdens de studie- en evaluatiemiddag hebben we de verschillende fasen en stations van de afgelopen cyclus de revue laten passeren en ook de nodige aandacht besteed aan de werking van de individuele progressieve cyclus van Mercurius. Ook hier bleken vele beschrijvingen van periodes in iemands leven uitermate scherp te corresponderen met de energie van het betreffende station in de cyclus. Zelfs de regressieve Mercurius bleek in een aantal situaties precies te kloppen.

Ter afsluiting van deze studie zou ik graag van jullie nog een feedback ontvangen.
Hieronder een aantal vragen, waarop je zou kunnen reageren?

- Wat vond je van het thema, deze benadering van Mercurius? Heb je er voldoende aan gehad, iets van geleerd? Zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven?

- Wat vind je van de reader (leesbaarheid, opbouw, inhoud)? Zijn er zaken of invalshoeken die ontbreken of onvoldoende belicht zijn?

- Wat vond je van de begeleidende e-mails bij het kijken naar de Mercurius-cyclus? Waren er voldoende voorbeelden? Heb je dingen gemist of zou je dingen anders hebben gewild?

- Heb je suggesties voor verbetering, aanvulling of verdieping?


Ik dank iedereen voor zijn / haar feedback en wens jullie veel plezier bij het kijken naar komende Mercurius-cycli.


Terug naar de pagina 'Opleiding en cursussen'


Inhoud © 1992 - 2023 Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532