In een tijd, waarin zich meer en meer mensen met een hulpvraag tot een astroloog wenden, worden ook de eisen die aan de uitoefening van het vak worden gesteld, steeds hoger. Zodoende is naast of na een astrologische opleiding een regelmatige uitwisseling over en ondersteuning van het werk tot een belangrijke behoefte van de (aankomende) astroloog gaan behoren.

Supervisie is een mogelijkheid hieraan tegemoet te komen. Het is geschikt voor iedereen, die zich in het veld van de (astrologische) hulpverlening beweegt en daarover wil reflecteren. In feite begint de astrologische hulpverlening, zodra je ingaat op de vraag: "Wilt u mijn horoscoop duiden?", met andere woorden: zodra je voor anderen werkt.

Supervisie is leren over en van je eigen werk. Het functioneren van de astroloog staat centraal en kan zonodig met bepaalde theorieën en denkmodellen worden geanalyseerd, waardoor dit functioneren beter begrepen of verbeterd kan worden. Het is een proces, waarin je samen met de supervisor en eventuele groepsleden kijkt naar je eigen ontwikkeling als beroepsastroloog. Bovendien is het een middel jezelf te beschermen tegen het gevaar van ‘beroepsblindheid’, waardoor ongewenste patronen binnensluipen die niet meteen worden onderkend, maar die wel de professionaliteit ondermijnen.

In het contact met je cliënten kom je ook altijd jezelf tegen. Sommige consulten verlopen prima, met andere blijk je meer moeite te hebben. Tijdens supervisie komt dit aan de orde en leer je, soms met behulp van een rollenspel, wat er tijdens een consult met jou en je cliënt gebeurt. Zo leer je je sterke punten kennen, maar ook je blinde vlekken en valkuilen, als ook de manier waarop je het beste tot je recht komt. In wezen gaat het erom, hoe je je cliënten beter van dienst kunt zijn.

Supervisie is een methodische wijze van deskundigheidsbevordering, gericht op het werken in interactieafhankelijke beroepen, in een bepaalde context van tijd, maatschappij en arbeidsorganisatie.
Supervisie is gericht op het integreren van heden, verleden en toekomst, van persoon en beroep, van denken, voelen, willen en doen, van theorie en praktijk, van verstand en gevoel, van ideaal en werkelijkheid.