Therapie is een verzamelbegrip voor het begeleiden van mensen naar beter functioneren in het algemeen, zich evenwichtiger voelen en (weer) in staat zijn het eigen leven vorm te geven.
Therapie is gericht op het bevorderen van fysieke en psychische gezondheid.
De behoefte aan of noodzaak tot therapie ontstaat meestal vanuit een (crisis)situatie, die voor een cliënt onoverzichtelijk, niet hanteerbaar of blokkerend is en waar hij of zij op dat moment alleen niet mee om kan gaan.
Ik beschouw het als een gezamenlijke zoektocht naar het onderkennen van de werkelijke behoeftes en het vinden en in de praktijk brengen van ‘gezondere’ manieren van gedrag en zingeving, die een beter antwoord geven op wat de mens écht nodig heeft.
Therapie kan gericht zijn op persoonlijke, maar ook op professionele ontwikkeling.
In dat laatste geval spreken we vaak van competentieontwikkeling, loopbaanontwikkeling of coaching.

Therapie kent vele gezichten, waarschijnlijk net zoveel als er therapeuten zijn.
Als een cliënt goed op de hoogte is van de verschillende therapeutische richtingen, van de mogelijkheden en beperkingen die daaraan verbonden zijn, van de (opleidings-)eisen die men aan een therapeut mag stellen, dan zou hij zelf doelgericht voor een bepaalde therapeut en diens manier van werken kunnen kiezen. Maar zo’n ideale situatie komt zelden voor.
Meestal is het de therapeut zelf die vanuit zijn eigen opleiding en denkrichting, maar ook op basis van de aangeboden problematiek, zoekt naar de meest geschikte aanpak.

Voor een effectieve therapie zijn er een aantal voorwaarden te noemen die voor mij van essentieel belang zijn: vertrouwen, veiligheid, openheid en respect.

Bij mij begint elke therapie altijd met een intakegesprek en meestal ook een persoonlijke horoscoopduiding.
In de intake maken we afspraken over doelen, werkvormen, duur en frequentie van de therapie.
Een horoscoopduiding brengt mogelijke blokkerende opvattingen of patronen en niet of verkeerd ontwikkelde potenties aan het licht, die ten grondslag kunnen liggen aan de actuele problematiek.

In mijn werk als therapeut maak ik gebruik van psychodrama, familieopstellingen, focussing, visualisatie en ademwerk.